HACKER-CRAFT “THUNDERBIRD” 1939 – 55 FOOT

Made in Viet Nam

CODE SIZE PACKING VOLUME
SB0102P-60 62L x 13W x 23H (cm) 24.4L x 5.11W x9.05H (inch) 0.05m³

Product volume: updating

Packing: Product box

(Note: The above prices do not include VAT and shipping costs)

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Item code: SB0102P-60 Danh mục: